De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Woonwinkel Pajottenland nodigt u uit voor hun 1e zorgcafé 

Donderdag 11/05/2017 - 14.00u – 16.00u

Café Sint-Paulus
Geraardsbergsestraat 85
1570 Galmaarden

Heeft u ook vragen over:

Graag inschrijven voor 30/04/2016 bij Bart Nachtegael via:
Telefoon 0490/11.11.96  of  02/460.65.17 - E-mail bart.nachtegael@3wplus.be

 


Buitenschoolse kinderopvang 't Sterretje zoekt jobstudenten voor de zomer 2017 

document Buitenschoolse kinderopvang 't Sterretje zoekt jobstudenten

BEKENDMAKING – LESSEN : Publieke informatievergadering voorafgaand aan een milieu-effectenstudie 

ONDERWERP

Aanvraag van een gecombineerde vergunning (stedenbouw en milieu – permis unique) klasse 1 met milieu-effectenstudie betreffende de uitvoering van een windmolenpark bestaande uit 3 windturbines met een totaal vermogen van meer dan 3 MW. Het project ligt deels op de gemeente Lessen (2 windturbines) en deels op de gemeente Aat, langs de autosnelweg A8/E429, ten zuidoosten van Woelingen, in de buurt van de bestaande windturbine op het distributiecentrum van de Colruytgroup.

AANVRAGER       

Eoly N.V. (Colruytgroup)
Edingensesteenweg, 196
B-1500 Halle

ERKEND STUDIEBUREAU

Sertius S.C.R.L.
Chemin du Cyclotron, 6
B-1348 Louvain-la-Neuve 

PLAATS EN DATUM VAN DE INFORMATIEVERGADERING

De informatievergadering zal plaatshebben op dinsdag 28 maart 2017 om 19h00 (ontvangst vanaf 18h30) te « Théâtre Jean-Claude Drouot », gelegen Rue des quatre fils Aymon, 21 te 7860 Lessen.

De voorafgaande publieke informatievergadering heeft als doel :

Elke geïnteresseerde kan deelnemen aan de vergadering.
(De vergadering zal in het Frans gehouden worden).

Het grensoverschrijdende karakter van de milieu-effecten van het project worden opgenomen in de evaluatieprocedure.

Informatie over het project kan verkregen worden bij de Heer Olivier MASSIN op het volgende adres : Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle (02/360.10.40).

Binnen een termijn van 15 dagen na het plaatsvinden van deze vergadering kan iedereen zijn opmerkingen suggesties en vragen in verband met specifieke aspecten van het project en de technische alternatieven die redelijkerwijs door de aanvrager kunnen worden overwogen, overbrengen door te schrijven naar het Gemeentecollege van Lessen, Grand-Place 12 te 7860 LESSEN. Deze stuurt een kopij door naar de aanvrager, die dit onverwijld communiceert aan het studiebureau.


Energie sparen vanaf 2017 ? 

In 2017 kunt u volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening.

In Vlaanderen worden in 2017 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen in zowel een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast kunt u ook een energielening aanvragen via de energiehuizen om uw energiebesparende investeringen te financieren.

Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerders (Eandis of Infrax). De nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en op investeringen in groene energie. Voor wie grondig renoveert en minstens 3 energiebesparende investeringen uitvoert vanaf 2017 werd de totaalrenovatiebonus ingevoerd.

Meer info over alle energiepremies en fiscale voordelen : www.energiesparen.be/subsidies

of kom eens langs bij de Woonwinkel Pajottenland op het gemeentehuis, elke dinsdag tussen 14u en 16u.


Nieuw tarief voor drinkwater 

Vanaf 1 januari 2017 hanteert De Watergroep een nieuw tarief voor drinkwater.

Voor het basisverbruik wordt een basistarief van 1,7256 Euro/m3 (excl. 6% btw) aangerekend. Dit geldt voor een verbruik van 30 mper wooneenheid plus 30 m​per gedomicilieerde per jaar.

Voor al het water dat meer verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend, zijnde 3,4512 Euro/m (excl. 6% btw).

 


20 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen 

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 40 kinderen, waarvan 20 die voor de eerste maal komen. 

Niet alleen de radioactieve besmetting van destijds vormt een gezondheidsprobleem, ook de eenzijdige,  nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid.

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwachten we 20 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op tel.0495 67 82 37, of mailen naar info@eurochildren.be Bijkomende informatie vindt u op onze website www.eurochildren.be


Nieuwe tarieven bij De Lijn vanaf februari 2017 

Vanaf 1 februari 2017 past De Lijn haar tarieven aan. Abonnementen, Lijnkaarten en sms-tickets worden iets duurder. De prijs van een biljet, m-ticket, dag- en meerdagenpas wijzigt niet.

Surf naar www.delijn.be/nieuwetarieven voor meer info.

Kinderen: gratis of betalen? Kinderen jonger dan 6 jaar reizen gratis met bus en tram, maar ze moeten altijd begeleid worden door een reiziger van minstens 12 jaar. Vanaf 6 jaar moet elke reiziger een geldig vervoerbewijs hebben.


EHBO bij kinderen - 18 april 

Ieder kind heeft wel eens een ongevalletje. Snij- en schaafwonden, kneuzingen, een bloedneus, ... Het is snel gebeurd. Welke hulp kan je zelf bieden bij huis-, tuin- en keukenongevalletjes?

Op dinsdag 18 april geeft Koen Overlaet ons de nodige uitleg; van 20u tot 22u in GBS Ak'Cent te Bever.
Vooraf inschrijven verplicht https://www.archeduc.be/ehbo-bij-kinderen-0

In samenwerking met Huis van het Kind Pajottenland

 


Betalen met Bancontact ! 

Voor alle betalingen in het gemeentehuis kan u voortaan ook met Bancontact betalen.


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …