Milieuadviesraad (MAR) 

Momenteel is de Milieuadviesraad niet actief.
Een oproep tot nieuwe voorzitter wordt gepubliceerd in het infoblad van de winter 2016.

De Milieuadviesraad (MAR) verleent advies bij:
-het gemeentelijk milieujaarprogramma en het gemeentelijk milieubeleidsplan;
-de gemeentelijke initiatieven met betrekking tot het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit van de gemeente;
-alle mogelijke plannen dewelke een impact op het milieu en de leefomgeving kunnen hebben. De MAR vervult tevens een informatieve en opvoedende taak naar de bevolking toe inzake leefmilieuaangelegenheden.
De MAR is tevens bevoegd om op eigen initiatief hetzij op verzoek van het schepencollege of de gemeenteraad voorstellen te doen en advies te verlenen aangaande alle kwesties die het leefmilieu aanbelangen.

 

Milieuambtenaar

Myriam Vanholder

 

Samenstelling

  Voorzitter MarBever@gmail.com
Silverans Jean-Jacques Lid  
Geeroms Michaël Lid  
Vandewinckel Bruno Lid  
Goorickx Margaret Lid  
Vandersmissen Andreas Lid  
De Ville Patrick Lid  
Renders Solange Lid  
Struye Hervé Lid  
Depreter Rudy Lid  
Mertens Stefaan Lid  
Singelé Thomas Lid  
     
Vanholder Myriam Administratief bediende Milieu  
Flamant Marleen Schepen van Milieu  

Klik hier voor de website van de MAR