GECORO 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) adviseert over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw. De rol van de GECORO betreft steeds een adviserende taak. De GECORO geeft advies bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen.

Administratief bediende GECORO

Gerda Vankelecom

Samenstelling

Moens Erik Voorzitter  
Deneyer Luc Plaatsvervanger en plaatsvervangend voorzitter  
Capiau Patrick    
De Noose Dimitri    
Duverger Denise    
Hendrickx Karolien    
Pappaert Bert    
Van De Sype Vanessa    
Van Eesbeek William    
Breynaert Paul    
Vankelecom Gerda Administratief bediende GECORO niet-stemgerechtigd lid
Willem Dirk Schepen van Ruimtelijke Ordening niet-stemgerechtigd lid