De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Online informatievergadering 04/02/2021 en 05/02/2021 NV Carrières Unies de Porphyre Lessines - publicatie 19 januari 

“NV Société des Carrières Unies de Porphyre, waarvan hoofdzetel gelegen is te 7860 LESSINES – Chaussée Gabrielle Richet 193B, zal eerstdaags een omgevingsvergunning klasse 1 indienen met het oog op het realiseren van het project “Lessines 2020”.

Dit project omvat verschillende inplantingen op het grondgebied van LESSINES, in functie van de volgende activiteiten die gepland zijn:

 • Ter hoogte van Boulevard Branquart: het inrichten van een multimodaal platform, omvattende behandelingsinstallaties van materialen en het uitbouwen van vervoersinfrastructuur via het spoor en het water;
 • Ter hoogte van voormalige ‘Usine Dupuis’: ladingsinstallaties voor treinen;
 • Ter hoogte van de Rue de la Loge: verbinding van de groeve Vandevelde en Lenoir Frères voor porfierontginning;
 • Ter hoogte van groeve Tacquenier: de ontmanteling van bepaalde installaties en het realiseren van een bufferzone.

Aangezien onze gemeente 1547 BEVER zich binnen een straal van 3 km bevindt, wordt ze beschouwd als mogelijk beïnvloed door dit project.

Een voorafgaandelijke informatievergadering (aan de indiening van dit klasse 1-omgevingsproject) zal online te consulteren zijn op 4 en 5 februari 2021, via de volgende linken: op de site van stad Lessen: https://www.lessines.be.dl/RIPCUP enerzijds, en op de site Carrières Unies de Porphyre: www.cup.be.”


Vaccinatiecentra Pajottenland - publicatie 15 januari 

Belangrijk bericht in het kader van de vaccinatie tegen het coronavirus

Voor de eerstelijnszone Pajottenland werd in onderling overleg tussen alle 8 gemeenten (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat) unaniem beslist om twee vaccinatiecentra te openen. Het geografische aspect en de mobiliteitsproblematiek in het Pajottenland gaven hierin de doorslag. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren en daarom is het belangrijk dat de afstand voor elke inwoner in de hele zone zo gelijk mogelijk verdeeld is.

De gemeenten hebben 10 voorstellen naar de zorgraad van de eerstelijnszone gedaan rond geschikte locaties en hieruit waren zij het zeer snel eens dat het sportcentrum De Koornmolen te Gooik en het bedrijfsgebouw van Nv Royer te Dilbeek de plaatsen zijn die het best voldoen aan de gestelde voorwaarden van de Vlaamse en federale overheid.

De inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal zullen terecht kunnen in het sportcentrum Koornmolen (Processiestraat 15, 1755 Gooik). De inwoners van Ternat en Dilbeek zullen terecht kunnen in het bedrijfsgebouw van NV Royer (Stationsstraat 309, 1700 Dilbeek).

Beide locaties beschikken over goede parkeermogelijkheid en kunnen via het openbaar vervoer bereikt worden. Er wordt verder onderzocht hoe minder mobiele mensen geholpen kunnen worden om de centra te bereiken.

We willen nogmaals benadrukken dat alle gemeenten samen hun schouders zetten onder deze enorme operatie. Zowel qua inrichting, bewaking, onderhoud, ICT, maar ook voor vervoer van minder mobiele mensen enz. zullen alle deelnemende gemeenten nauw samenwerken.


Nieuwe sorteerregels PMD-zak sinds 1 januari 2021 - publicatie 5 januari 

De uitgebreide PMD-zak!
Wist je dat je je oude PMD-zakken verder mag gebruiken tot eind juni 2021 en daarin de nieuwe sorteerregels mag toepassen?
Kijk snel even op https://www.intradura.be/nl/pmd-sorteren als je niet goed weet of het in de PMD-zak mag of niet.

Enquête Regionaal Mobiliteitsplan. Ook uw visie telt! - publicatie 21 december 

De vervoerregio Vlaamse Rand maakt een visie voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse Rand.
Deze visie zal de basis vormen voor het regionaal mobiliteitsplan 2030/2050. Een krachtige visie komt maar tot stand door de inzichten van velen.
Graag ontvangen we uw bijdrage uiterlijk 31/01/2020. De input die we hiermee verzamelen, vormt de basis om de ambities en doelstellingen scherp te stellen binnen onze regio.
Alvast bedankt voor uw deelname!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8C6HtwCaGEyKSsfSXHeKnr4QvRyPM9VFoXb6jkHTz0dUOFQ1WExUVVVaTjBDWDlMMFFKWEdZSElVNS4u

Vrijwilligers gezocht! - publicatie 18 december 

Het oud vredegerecht, Edingsesteenweg 6 te Herne wordt ingezet als testcentrum COVID-19. Om alle patiënten vlot te kunnen helpen zijn we op zoek naar extra personeel. 

Kan jij je je enkele uurtjes per week (namiddag en/of avond) vrijmaken? Dan zoeken we jou om ons te ondersteunen bij het afnemen van tests. Vele handen maken immers licht werk!

Uiteraard word je vergoed voor je prestaties en voorzien wij een korte opleiding en het nodige beschermingsmateriaal. Ook de locatie voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften.

Heb je interesse? Contacteer Veerle Demecheleer op Veerle.Demecheleer@riziv-inami.fgov.be.

Het testcentrum COVID-19 zal nog zeker tot het voorjaar van 2021 open blijven voor het afnemen van tests en wordt later mogelijks ook ingezet als vaccinatiecentrum.

Gezocht! voor staalafnames in het COVID-19-testcentrum:

-studenten master geneeskunde, heelkunde en vroedkunde
-laatstejaarstudenten verpleegkunde en laboratoriumtechnologie
-artsen
-verpleegkundigen
-vroedvrouwen (afgestudeerd na 1-10-2018)
-tandartsen
-apothekers
-logopedisten
-hulpverleners-ambulanciers (minsten 2 jaar ervaring)
-mondhygiënisten

Behoort u niet tot 1 van deze categorieën, maar wil u toch graag uw steentje bijdragen?

Ook dan kunnen wij uw hulp gebruiken voor administratieve en praktische ondersteuning van het centrum.


Lokaal Loket Kinderopvang Pajottenland - publicatie 26 november 

Wat doen wij voor jou?

Zoek je kinderopvang en…

 • weet je niet waar naartoe?
 • Heb je dringend een plaats nodig?
 • Heeft je kind een speciale zorgbehoefte?
 • Zoek je ook ruimere openingsmomenten?
 • Heb je het moeilijk om alles in te vullen op de computer of laptop?

Het Lokaal Loket Kinderopvang Pajottenland gaat met jou op weg! stel je vraag en samen met jou zoeken we naar een plaatsje.

Hoe kan je ons bereiken?

Op de website www.loketkinderopvangpajottenland.be
Op het telefoonnummer 04 78 63 42 95
Via het e-mailadres loketkinderopvangpajottenland@gmail.com


Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken - publicatie 25 november 

In de periode van 1 december 2020 tot 15 maart 2021 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De werken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten ed. die opstoppingen binnen de bedding veroorzaken. De werken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

In de gemeente Bever wordt gewerkt aan:

 • Beverbeek
 • Heysbroekbeek
 • Carmoisbeek (Wijzebeek)
 • Beverbeek, 2e arm
 • Poreelbeek

 Bovenvermelde werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Denderbekken.


BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET STERRETJE

zal (net zoals op 9 en 10 november) enkel noodopvang toelaten tijdens de herfstvakantie.


Update testing strategie coronavirus - publicatie 27 oktober 2020 


Besluit provinciegouverneur - verplichting mondmasker bij te hebben 


De Lijn: aanpassingen aanbod vanaf 6 januari 2020 

Vanaf maandag 6 januari wijzigt De Lijn de dienstregeling en/of reisweg van enkele lijnen. Zo stemmen we ons aanbod o.a. beter af op de schooluren of situatie op de weg. Het overzicht vind je op deze pagina. De wijzigingen zijn alvast zichtbaar in onze routeplanner, wanneer je een datum na 6 januari 2020 ingeeft.


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …