hoofding BEVER BIEVENE
  • Over Bever

 

 

De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken - publicatie 30 november 

In de periode van 1 december 2021 tot 15 maart 2022 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De werken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten ed. die opstoppingen binnen de bedding veroorzaken. De werken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

In de gemeente Bever wordt gewerkt aan:

  • Beverbeek
  • Heysbroekbeek
  • Carmoisbeek (Wijzebeek)
  • Beverbeek, 2e arm
  • Poreelbeek

Bovenvermelde werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Denderbekken.


Vogelgriepvirus H5 - publicatie 23 november 

🐔Vogelgriepvirus H5
Er geldt opnieuw een algemene #ophokplicht voor pluimvee in gans België. Scherm je pluimvee dus goed af of hok ze op.
👉Voeder uw dieren enkel binnen zodat contact met wilde vogels onmogelijk is.
📢Er is echter geen risico wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren.
 

Check ZELF de geldigheid van uw rijbewijs bankkaartmodel - publicatie 5 mei 

De burger draagt zelf de verantwoordelijkheid om zijn rijbewijs in bankkaartmodel tijdig te hernieuwen.

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig!

Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig, neem contact op met de gemeente om het te hernieuwen.

Rossignol Hilde : 054 51 70 74 - hilde.rossignol@bever-bievene.be 

 


Omgeving

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken