hoofding BEVER BIEVENE

Financieel Directeur 

De Financieel Directeur houdt, in opdracht van het college van burgemeester en schepenen, een gezond evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de gemeente.

De Financieel Directeur is verantwoordelijk voor de boekhouding van de gemeente. Hij int alle ontvangsten (waaronder belastingen), en doet alle uitgaven voor de gemeente. Hij staat in voor de wettelijke controle op het budget.

Elisabeth de Crombrugghe