hoofding BEVER BIEVENE

Schepencollege 

Het college van burgemeester en schepenen is enerzijds :

  • uitvoerend orgaan van de gemeente en voert het dagelijks beheer, bereidt de beslissingen voor, beheert de gemeentelijke infrastructuur en heeft de leiding van de gemeentewerken

en anderzijds

  • een orgaan in dienst van het centraal gezag met nog tal van specifieke bevoegdheden zoals het bijhouden van het kiesregister, het opmaken van de kiezerslijsten …

Samenstelling van het college en verdeling van de bevoegdheden:

Luc Deneyer, burgemeester (CD&V) :
Algemeen beleid, Politie, Brandweer, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Burgerlijke stand, Voorzitter gemeenteraad

Zitdag : dinsdag van 18u30 tot 19u30

 

Christian Krikilion, eerste schepen (CD&V)
Onderwijs, Jeugd, Senioren/Medioren, Onthaal

Dirk Willem, tweede schepen en OCMW-voorzitter (CD&V)
Openbare werken, Landbouw, Evenementen, OCMW-voorzitter

Marleen Flamant, derde schepen (CD&V)
Financiën, Milieu, Cultuur, Sport, Ontwikkelingssamenwerking