De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Wateronttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen - publicatie 24 december 

document Besluit provinciegouverneur in het kader van het wateronttrekkingsverbod

Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken - publicatie 30 november 

In de periode van 1 december 2021 tot 15 maart 2022 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De werken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten ed. die opstoppingen binnen de bedding veroorzaken. De werken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

In de gemeente Bever wordt gewerkt aan:

Bovenvermelde werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Denderbekken.