De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Avondwandeling met lampionnen op 24 maart - inschrijven verplicht 

document Klik hier voor meer informatie

Aanpassingswerken Poreelbeek en evenementenzaal 

document Lees hier het verslag van de infovergadering

Campagne dikke darmkanker 

document Lees meer over de campagne dikke darmkanker

Tournée minérale: februari 2018 zonder alcohol ! 

‘Tournée Minérale’ komt terug!

De DrugLijn en Stichting tegen Kanker roepen alle Belgen opnieuw op om in februari een maand geen alcohol te drinken.

Daar zijn goede redenen voor: alcohol, ook als je weinig drinkt, heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Door, voor het eerst of opnieuw, mee te doen met de campagne krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook beter in hun vel.

Ga dus de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.

Meer info en inschrijven via www.tourneeminerale.be . Dit jaar kan je er ook vrienden uitdagen, of laten weten dat je met je club of zaak een alcoholvrij evenement organiseert.


UITVOERING OPPERVLAKKIGE RUIMINGSWERKEN DENDERBEKKEN AAN ONBEVAARBARE WATERLOPEN 2DE CATEGORIE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – DIENST WATERLOPEN: UITVOERING OPPERVLAKKIGE RUIMINGSWERKEN DENDERBEKKEN AAN ONBEVAARBARE WATERLOPEN 2DE CATEGORIE

Het college neemt kennis van het schrijven van de provinciale dienst Waterlopen, waarbij gemeld wordt dat de provincie gedurende de periode: 01/12/2017 tot 31/03/2018 oppervlakkige ruimingswerken zal uitvoeren aan de waterlopen die de provincie beheert (2de categorie).

Oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen die opstoppingen binnen de bedding of overwelvingen kunnen veroorzaken. Slibverwijdering valt daar niet onder.

In de gemeente BEVER zal worden gewerkt aan de volgende waterlopen:

Bovenvermelde werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Denderbekken.

Firma NV Heyrman-De Roeck zal deze werken uitvoeren.
Leidend ambtenaar, Danny Wauters zal de uitvoering der werken opvolgen.

Aangelanden zijn ertoe gehouden doorgang te verlenen aan de personen (inclusief benodigd materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.


Nieuw tarief voor drinkwater 

Vanaf 1 januari 2018 hanteert De Watergroep een nieuw tarief voor drinkwater.

Voor het basisverbruik wordt een basistarief van 1,7808 Euro/m3 (excl. 6% btw) aangerekend. Dit geldt voor een verbruik van 30 mper wooneenheid plus 30 m​per gedomicilieerde per jaar.

Voor al het water dat meer verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend, zijnde 3,5616 Euro/m (excl. 6% btw).

 


Nieuwe dienstregeling van De Lijn start op 8 januari 2018  

Vanaf maandag 8 januari 2018 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan.
Benieuwd of er een verandering is doorgevoerd op jouw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.

Vind je dienstregeling online

- Surf naar www.delijn.be
- Geef bovenaan in het zoekveld een lijnnummer in
- Klik op ‘Toon alle resultaten’
- Klik op ‘Lijnen’
- Selecteer jouw lijn
- Klik vervolgens op dienstregelingen
- Selecteer een datum vanaf 8 januari 2018 (startdatum nieuwe dienstregeling) en een tijdstip
- De dienstregeling op die datum wordt geladen

Indien je niet over internet beschikt, kun je ook nog steeds gratis een gedrukte lijnfolder verkrijgen. Je kunt deze bekomen in de Lijnwinkels van Brussel en Leuven of door een aanvraagkaartje in te vullen bij je chauffeur.

Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de meest actuele is! Noodcentrales nu ook bereikbaar via App 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block hebben vandaag de applicatie “112 BE” voorgesteld. Via deze app kunnen burgers in nood hulp inroepen van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het gebruik van de app kan belangrijke tijdswinst opleveren bij de behandeling van noodoproepen. Uiteraard kunnen burgers de noodcentrales ook nog altijd via een klassieke telefonische oproep bereiken, via de vaste telefoon of per gsm.

1 app, 3 hulpdiensten

Eens je de app hebt geïnstalleerd op je smartphone, hoef je de noodnummers niet langer te onthouden en kan je die dus ook niet vergeten in een panieksituatie. Eén klik op het icoontje van brandweer, ambulance of politie volstaat om een oproep tot stand te brengen of de chatfunctie te openen.

Lokalisatie

Dankzij de lokalisatiefunctie in de app kunnen hulpdiensten je makkelijker terugvinden in een noodsituatie. Op een afgelegen plaats, in een bos of te midden van een ingewikkeld netwerk van autosnelwegen is het vaak moeilijk om uit te leggen waar je je exact bevindt. De app geeft daarom je exacte gps-coördinaten door aan de noodcentrale van zodra er verbinding wordt gemaakt en stuurt daarna om de 30 seconden een update van je positie. Dit kan kostbare tijdswinst opleveren. Als je na het eerste contact met de noodcentrale niet meer reageert, kan die centrale bovendien je smartphone laten rinkelen via de app. Zo kunnen de hulpdiensten je makkelijker terugvinden.

Download en registreer

Met een goede internetverbinding duurt het … 112 seconden om de app “112 BE” te downloaden op je smartphone en je te registreren. Je vindt de app terug in de Play Store (Android) en in de App Store (Apple) via de zoekterm “app 112 BE”. Na de installatie kan je het icoontje van de app op het beginscherm van je smartphone plaatsen zodat je het makkelijk terugvindt in een noodsituatie. Om je vervolgens ook te registreren in de app moet je een aantal korte vragen beantwoorden.

Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.

Meer info: www.112.be


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …