hoofding BEVER BIEVENE

Adres

Het Vaccinatiecentrum vind je in het sportcentrum Koornmolen, Processiestraat 15, 1755 Gooik.

Parking

Er is voldoende parking aan het Vaccinatiecentrum Koornmolen.
Parking 1 is voorbehouden voor de bezoekers van het Vaccinatiecentrum Koornmolen. Voor mensen met een beperking zijn er plaatsen vlak bij de deur voorzien. Alles is duidelijk aangegeven met borden.

Openbaar vervoer

 • Via www.delijn.be(link is external) kan je je route naar het vaccinatiecentrum plannen.
 • Aan de stelplaats Leerbeek staat een bord met alle info rond het busvervoer naar Vaccinatiecentrum Koornmolen. Lijn 153 en lijn 162 rijden naar het vaccinatiecentrum.
 • Van aan de halte in de Strijlandstraat is het nog 200 tot 250 meter stappen tot aan het Vaccinatiecentrum Koornmolen, Processiestraat 15.

Fietsparking

Aan de voorkant van het Vaccinatiecentrum Koornmolen zijn er voldoende, veilige fietsstallingen. Deze zijn niet bewaakt.

Toegankelijkheid

 • Het vaccinatiecentrum is toegankelijk met rolstoelen. Er zijn rolstoeltoegankelijke toiletten voorzien in het centrum.
 • Je blindengeleidehond is welkom in het centrum.

Faciliteiten

 • In het vaccinatiecentrum is er geen WIFI.
 • Er is geen mogelijkheid om drank en/of eten aan te kopen in het centrum.
 • Er is geen kinderopvang.  Als het echt niet anders kan, dan kan je je kind(eren) meebrengen. Zij mogen niet rondlopen in het vaccinatiecentrum.  Voor kinderen vanaf 12 jaar is het dragen van een mondneusmasker verplicht.
 • Er zijn geen lockers voorzien (voor bv. motorkledij).
 • Er is geen borstvoedings/afkolfruimte gezien het bezoek ongeveer een half uur zal duren.
 • Het is ook niet toegelaten om te eten, te drinken of te roken in het centrum.
 • Er zijn (aangepaste) toiletten (voor rolstoelgebruikers) beschikbaar.