hoofding BEVER BIEVENE

Een antwoord op veelgestelde vragen kan u terugvinden op : https://www.vaccinatiecentrumkoornmolen.be/veelgestelde-vragen-faq

Wie wordt er in Vaccinatiecentrum Koornmolen gevaccineerd? 
Vaccinatiecentrum Koornmolen is er voor alle inwoners van de gemeenten van de Eerstelijnszone Pajottenland (Lennik, Gooik, Roosdaal, Bever, Herne en Galmaarden). 

Een ander vaccinatiecentrum is voor mij beter bereikbaar. Mag ik me daar laten vaccineren? 
Neen, elk vaccinatiecentrum staat in voor de vaccinatie van de mensen van een aantal gemeenten. De gemeente waar je woont, bepaalt in welk vaccinatiecentrum je gevaccineerd wordt. Wisselen is niet mogelijk want dit zou voor te grote logistieke en operationele problemen zorgen bij het uitnodigen van mensen en het beheren van de voorraad van nodige vaccins in elk centrum. 

Wat als ik niet in het vaccinatiecentrum geraak? 
De bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum voor zoveel mogelijk inwoners is een belangrijk aandachtspunt. 
Wie lid is van de Minder Mobielen Centrale kan deze dienst contacteren.
Is dit niet het geval, dan kan u beroep doen op een vervoerdienst van de gemeente Bever.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met de Sociale Dienst : socialedienst2@bever-bievene.be of 054 51 70 71.

Ik ben slecht te been, wat nu? 
Wie zich moeilijk zelfstandig kan verplaatsen, mag een begeleider meebrengen. Opgelet: de begeleider zal later zelf ook nog eens terug moeten komen wanneer hij/zij aan de beurt is voor een vaccin en krijgt dus geen voorrang. 
Lukt het helemaal niet om het vaccinatiecentrum te bereiken, dan kunnen mobiele ploegen het vaccin aan huis toedienen. 

Kan ik thuis gevaccineerd worden?
Mensen worden slechts uitzonderlijk thuis gevaccineerd. Massaal thuis vaccineren gaat niet omdat het vaccin niet zomaar mag worden vervoerd. Bovendien moeten er ook voldoende artsen beschikbaar zijn om bij mensen langs te gaan.

Wie wordt dan wel thuis gevaccineerd? 

De huisartsen, thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg maken een selectie van patiënten en cliënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie. Hiervoor moet je zelf geen actie ondernemen. De selectie gebeurt op basis van medische criteria: risicopatiënt voor transport of besmetting omwille van medische behandeling of ziekte, dementie, ernstig autisme, ernstige psychiatrische problematiek, bedlegerigheid, ernstige fysieke handicap. 

Heb je je uitnodigingsbrief ontvangen, denk je te voldoen aan één van de bovenstaande criteria en kan je je niet verplaatsen naar het vaccinatiecentrum? Dan kan je bellen naar het vaccinatiecentrum. De contactgegevens vind je in je persoonlijke uitnodiging. Het vaccinatiecentrum geeft je meer informatie over hoe je een thuisvaccinatie kan aanvragen. Een medische evaluatie door je huisarts is steeds nodig. 

Kan ik kiezen wel vaccin ik krijg?
Neen. De vaccins zullen aangeboden worden aan beroepsgroepen, risicogroepen en leeftijdsgroepen in functie van de kenmerken en beschikbaarheid van de vaccins.  Alle vaccins tegen COVID-19 die in België beschikbaar zijn, zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en mogen dus als veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden om in een breed vaccinatieprogramma gebruikt te worden. 

Wanneer ben ik aan de beurt?  
Als eerste krijgen 65-plussers uit de 6 gemeenten hun vaccin tegen COVID-19. Dat gebeurt waarschijnlijk in de loop van maart, maar de hele planning hangt af van de leveringen van de vaccins.  
Later komen ook essentiële beroepen en mensen met onderliggende aandoeningen aan de beurt, gevolgd door de algemene bevolking (waarschijnlijk vanaf juni 2021). 
Het vaccineren gebeurt op uitnodiging. Je ontvangt hiervoor een brief en/of SMS en/of mail. De uitnodiging wordt verstuurd vanuit Vlaanderen. De gemeentebesturen hebben geen inspraak of invloed op de volgorde van vaccineren en het tijdstip van afspraak.
Meer informatie over de Vlaamse vaccinatiestrategie vind je op www.laatjevaccineren.be/covid-19 

Hoe verloopt het vaccineren?
In het Vaccinatiecentrum Koornmolen zijn meerdere vaccinatielijnen. Elke vaccinatielijn is goed voor 20 à 25 inentingen per uur. Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en brengt je naar de registratie. Daar geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en overlopen jullie je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige/arts je vaccineert. Na de vaccinatie moet je een kwartiertje onder toezicht rusten in de wachtruimte. 

Is de vaccinatie gratis? 
Ja, de vaccinatie tegen COVID-19 is gratis voor elke burger. 

Is vaccinatie tegen COVID-19 verplicht? 
Neen. In België is alleen vaccinatie tegen polio verplicht. Alle andere vaccinaties zijn sterk aanbevolen. Dit is voor COVID-19 niet anders. We raden je aan, in ieders belang, je te laten vaccineren. 

Ik heb me opgegeven als vrijwilliger, maar ik heb nog geen info gekregen.
Er zijn heel reacties op de oproep naar vrijwilligers. Momenteel wordt de puzzel gelegd en zal je zo snel mogelijk gecontacteerd worden. Alle helpende handen zijn nodig!

Ik heb me opgegeven als vrijwilliger. Wanneer zal ik gevaccineerd worden?
Momenteel draait het Vaccinatiecentrum Koornmolen nog niet op volle toeren. Daarom zijn er maar een beperkt aantal vrijwilligers aan de slag. Werd je nog niet gecontacteerd? Nog even geduld, je zal zo snel mogelijk gecontacteerd worden.

Waar kan ik terecht voor informatie over corona? 
www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 
Waar kan ik terecht voor meer informatie over het vaccineren? 
www.laatjevaccineren.be of 1700