hoofding BEVER BIEVENE

KGA 

Gezien de zeer kleine hoeveelheden Klein Gevaarlijk Afval die opgehaald wordt in onze gemeente, zal de huis-aan-huis-inzameling van KGA stopgezet worden.
De haal-methode wordt vervangen door een breng-methode.

De CHEMOKAR staat ter uwer beschikking op 10 januari 11 april – 18 juli en 10 oktober 2017 tussen 15u en 18u op de Plaats van Bever.