Milieuadviesraad (MAR) 

De Milieuadviesraad (MAR) verleent advies bij:
-het gemeentelijk milieujaarprogramma en het gemeentelijk milieubeleidsplan;
-de gemeentelijke initiatieven met betrekking tot het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit van de gemeente;
-alle mogelijke plannen dewelke een impact op het milieu en de leefomgeving kunnen hebben. De MAR vervult tevens een informatieve en opvoedende taak naar de bevolking toe inzake leefmilieuaangelegenheden.
De MAR is tevens bevoegd om op eigen initiatief hetzij op verzoek van het schepencollege of de gemeenteraad voorstellen te doen en advies te verlenen aangaande alle kwesties die het leefmilieu aanbelangen.

 

Omgevingsambtenaar

Myriam Vanholder

 

Samenstelling

  Voorzitter  
Geeroms Michaël    
De Ville Patrick    
Van Houtteghem Ilse    
Mertens Stefaan    
Vrancx Joachim    
Van Eesbeek William    
Breynaert Paul    
Inge Stroobants    
Karin De Bosscher    
Anja Desmet    
Vanholder Myriam Administratief bediende Milieu niet-stemgerechtigd lid
Cattie Kristof Schepen van Milieu niet-stemgerechtigd lid