hoofding BEVER BIEVENE

Milieuvergunning 

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil opstarten, moet u nagaan in welke mate uw bedrijf hinderlijk zijn zal voor het milieu, met andere woorden of uw bedrijf of onderdelen ervan zich bevindt in de lijst van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen van VLAREM .

In deze indelingslijst staat bepaald onder welke klasse uw activiteit valt: klasse 1, 2 of 3.

Klasse 1 (meest hinderlijke activiteit) betekent: milieuvergunningsaanvraag nodig bij de

               bestendige deputatie van de provincie. Ook openbaar onderzoek gemeente.

Klasse 2 (minder hinderlijk) betekent: milieuvergunningaanvraag nodig bij het

                gemeentebestuur. Openbaar onderzoek.        

Klasse 3 (minst hinderlijk) betekent meldingsplicht bij de gemeente (geen

                milieuvergunningsaanvraag nodig, noch openbaar onderzoek).

Info omtrent VLAREM: http://navigator.emis.vito.be

 

Milieudienst - maandag, donderdag (om de twee weken) en vrijdag

Milieuambtenaar

Vanholder Myriam