Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning 

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door De Rouck Michiel voor een verkaveling in 3 loten. 

Adres: Akrenbos tussen nr. 83 en 86, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie E 1145h11, 1145k11, 1145g11.

Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 20/01/2022 tot en met 18/02/2022, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.