Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door DE HERTOG Edwin – VANDERHULST Els voor het bouwen van een alleenstaande woning met afwijking van de verkavelingsvoorschriften (kroonlijsthoogte 6,5 meter).  

Adres: Akrenbos toekomstig nr. 109, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie E 1358f2, 1358g2, 1358k2, 1358l2 (lot 5 en 6).

Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 24/03/2021 tot en met 22/04/2021, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door DECOSTER Willy voor afwijking van de verkavelingsvoorschriften wat betreft inplanting tuinhuis.  

Adres: Calvaire 13, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie A 773d2 (lot 10).

Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 25/03/2021 tot en met 23/04/2021, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.