hoofding BEVER BIEVENE

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen voor verbouwen wagenhuis tot 3 slaapgelegenheden voor een toekomstige B&B, ingediend door Freddy Van den Spiegel en Rita Cardon.
Adres: Muydt 16, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie D, nr 738C
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 25 januari 2019 tot en met 25 februari 2019, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen voor uitbreiden stal voor rundvee + nieuwe mestvaalt + slopen en vervangen huidige silo’s, ingediend door Vanderputten Stéphane.
Adres: naast Puydt 23, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie B, nr 217d,k
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 18 februari 2019 tot en met 20 maart 2019, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.