hoofding BEVER BIEVENE

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen voor herbouw vrijstaande eengezinswoning en kleine verbouwing bijgebouw, ingediend door Derycke Xavier.
Adres: Bloemendael 1, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie A, nr 306b
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 26 september 2018 tot en met 26 oktober 2018, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De heer Eddy OSTYN heeft een aanvraag van omgevingsvergunning ingediend voor uitbreiding gemengde veeteeltinrichting, met o.a. nieuwbouw melkveestal, pocketvergister, mestscheider.
De aanvraag heeft als adres: MUYDT 6 - 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie D nrs. 451W, 450K,Y,Z, 33B, 33/02 en 27B.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
De aanvraag ligt ter inzage van 01/10/2018 tot en met 31/10/2018, 12u, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket (Projectnr.:OMV_2018089415).

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van stedenbouwkundig attest 

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen voor gedeeltelijk vervangen werkplaats door nieuwbouw (+ keermuurtje tegen perceelsgrens), ingediend door Vrancx Vincent.
Adres: Akrenbos 107, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie E, nr 1224m,w,1225b,1228x,t
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 1 oktober 2018 tot en met 30 oktober 2018, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs