hoofding BEVER BIEVENE

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen voor verkaveling in 3 loten (2 loten open bebouwing-lot 3 woning uitgesloten), ingediend door Mertens Koen.
Adres: Akrenbos, naast nr. 75, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie E, nrs 1145C4,D4,E4,1145R2
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 21 mei 2019 tot en met 20 juni 2019, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen voor verkaveling in 4 loten voor halfopen bebouwing, ingediend door Ghislain Gisèle.
Adres: Eeckhout, naast nr. 16, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie A, nr 113N,R
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 21 mei 2019 tot en met 20 juni 2019, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.