hoofding BEVER BIEVENE

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen voor bouwen van 8 appartementen/construction de 8 appartements, ingediend door Vander Eeckt Danny.
Adres: naast Plaats 7, achter Plaats 61, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie B, nr 371k (lot A), tevoren B371g,h(deel).
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 24 mei 2018 tot en met 23 juni 2018, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen voor bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen / construction 2 habitations trois façades, ingediend door Mon Idee-AMO Moortgat-Derycke.
Adres: Ter Eecke 25 - 27, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie A, nr 674z.
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 28 mei 2018 tot en met 26 juni 2018, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen voor bouwen van nieuwe loods met aanhorigheden / construction nouvel hangar avec dépendances, ingediend door Godaert Christophe.
Adres: Achter Akrenbos 11, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie E, nr 844x,b.
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 12 juni 2018 tot en met 12 juli 2018, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen voor bouwen van een woning (afwijking voorschriften mbt kroonlijsthoogte) / construction d’une maison uni-familiale (avec dérogation hauteur de corniche), ingediend door Lison Yorick en Blanckaert Kirsten.
Adres: Calvaire 11, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie A, nr 773h.
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 18 juni 2018 tot en met 18 juli 2018, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.