hoofding BEVER BIEVENE

Communicatie 

Communicatie van het compromis tussen politieke meerderheid en minderheid naar aanleiding van de goedkeuring van de bouwplannen voor Akrenbos 133:

Gemeenteraad 17/12/2013

  1. De Chiro staat gedurende de opbouw van Akrenbos 133, 2 containers af aan de school (ingang 1/7/2014). In ruil zullen zij nog een opberghok ter beschikking krijgen en gratis gebruik kunnen maken van feestzaal Ter Wijsbeek en de polyvalente zaal van de school.
  2. Vanaf 1/9/2015 zal niet langer leerlingenvervoer buiten Bever georganiseerd worden.
  3. Het aantal kleuters per klas zal in de toekomst, na raadpleging van de schoolraad, beperkt worden tot 20 per klas zodat nog instroom mogelijk zal zijn in het 1e leerjaar. (zie aanpassing in punt 6)
  4. Zodra de nieuwbouw in Akrenbos 133 operationeel is, zal het aantal schoolkinderen beperkt worden tot een niveau dat verenigbaar is met de capaciteit van de gebouwen, zodat de huur van klascontainers volledig overbodig wordt. Er zal ook gestreefd worden naar een bezetting van maximum 2 klassen per schooljaar.
  5. Het resultaat van het overleg tussen de meerderheid en de minderheid zal gepubliceerd worden in een gezamenlijk communiqué in het gemeentelijk infoblad.

    Gemeenteraad 29/04/2014
     
  6. Op advies van de schoolraad en om een kleine instroom van leerlingen in het eerste leerjaar mogelijk te maken, wordt het aantal leerlingen beperkt tot 44 voor het kleuteronderwijs en 50 voor het lager onderwijs, met ingang van 1 september 2015. (dit is een aanpassing van punt 3)