hoofding BEVER BIEVENE

Voedselbedeling 

Het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen verdeelt zoals elk jaar levensmiddelen onder de OCMW’s. De criteria om te voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pakket aan levensmiddelen zijn echter strikt en objectief vastgesteld.

In eerste instantie worden alle personen die onder de armoedegrens leven hierbij weerhouden.
Daarnaast komen eveneens personen in aanmerking die in budgetbeheer of schuldbemiddeling zijn bij een erkende instantie.

Denkt u onder één van deze categorieën te vallen of hebt u hierbij twijfels of vragen, aarzel dan niet met het OCMW contact op te nemen.
De sociale dienst stelt een onderzoek in om na te gaan of u al dan niet recht hebt op een pakket aan levensmiddelen.