hoofding BEVER BIEVENE

Welke vergunningen heb ik nodig? 

Drankvergunning

Een ‘drankvergunning’ verwijst naar een (gemeentelijke) toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden.

Er is enkel een drankvergunning nodig voor  gedistilleerde dranken of sterke dranken van meer dan 22% en deze dranken mogen pas verkocht worden aan +18-jarigen.

Gedistilleerde alcohol vind je terug in de zogenaamde geestrijke dranken en wordt soms kunstmatig toegevoegd. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, graan-, fruit- en andere jenevers, maar eveneens aperitiefdranken zoals Pisang en Passoa.
 

De verantwoordelijke(n) van de organisatie/exploitatie dienen een drankvergunning aan te vragen. Wie de drankvergunning aanvraagt is uiteraard ook verantwoordelijk als er iets mis gaat. Bij evenementen waarop gegiste en/of sterke dranken worden geschonken, is het belangrijk na te gaan wie juist verantwoordelijk is voor de organisatie van de activiteit.

Een aanvraag dient minstens één maand op voorhand aangevraagd te worden.

Voor de organisatie van fuiven verwijzen we naar het fuifreglement van de politiezone Pajottenland. In dit reglement wordt bepaald dat een openbare fuif over een gediplomeerde fuifcoach moet beschikken en verplicht is een melding te doen bij de jeugddienst. Op deze melding kan je ook je drankvergunning aanvragen.

meldingsformulier fuiven en evenementen

Wetgeving alcohol

  • Minzestienjarigen mogen geen alcohol drinken in welke vorm dan ook (pintjes, wijn...).
  • Voor sterke drank, alcoholpops inbegrepen, ligt de leeftijdsgrens op achttien jaar.
  • Alcohol schenken aan iemand die zichtbaar dronken is, mag niet. Als de dronken persoon minderjarig is, dan wordt de normale straf verdubbeld.
  • Het is ook strafbaar om een uitdaging die leidt tot dronkenschap voor te stellen of te aanvaarden.
  • Als je een zichtbaar dronken fuifbezoeker alcohol verstrekt en die persoon veroorzaakt achteraf een ongeval, dan kan je daar mee aansprakelijk voor gesteld worden. Als je hem in dezelfde situatie drank weigert, ga je uiteraard vrijuit.


Billijke vergoeding

wat?

De billijke vergoeding is een vergoeding voor het gebruik van opgenomen muziek. Sinds 1999 moet de Billijke vergoeding betaald worden wanneer opgenomen muziek gespeeld wordt buiten de familiekring. Deze vergoeding is bestemd voor de uitvoerende kunstenaars en de muziekproducenten en is complementair aan de vergoeding die betaald wordt aan Sabam.

hoe aanvragen?

Tijdelijke activiteiten kunnen het eenvoudigst online worden aangegeven. Dat kan op www.ikgebruikmuziek.be. Opgelet: aangiftes voor tijdelijke activiteiten dienen vijf werkdagen voor de start van het evenement in ons bezit te zijn om een boete te vermijden.

Indien u liever een traditionele, 'papieren' aangifte wil doen, kunt u terecht op www.bvergoed.be, waar u alle wettelijke informatie en de tarieven van de billijke vergoeding vindt. Hier kunt u ook aangifteformulieren downloaden en afdrukken.
 

formulieren:

De formulieren versie kan u opsturen naar:
Outsourcing Partners
PB 10.181
9000 Gent 12

per e-mail: info@bvergoed.be
per fax: 070/66 00 12

 

Sabam

www.sabam.be