hoofding BEVER BIEVENE

Cultuurraad 

De Cultuurraad is het officiële adviesorgaan van de gemeente voor alles wat met cultuur te maken heeft. Dit orgaan staat in voor het adviseren van de gemeente, maar ontwikkelt daarnaast ook een eigen werking rond specifieke thema's.

 

Administratief bediende Cultuur

Myriam Vanholder

 

Samenstelling

Deschuyteneer Marie-Jeanne Voorzitter, Secretaris marie.jeanne.deschuyteneer@telenet.be
Durang Anna Penningmeester  
Sauvage Georges Lid  
Flamant Marleen Schepen van Cultuur  
Vanholder Myriam Administratief bediende Cultuur