hoofding BEVER BIEVENE
  • Over Bever

 

 

De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Permanentie Woonwinkel 

Er is geen permanentie van Woonwinkel Pajottenland van 24/12/2018 tot en met 02/01/2019


Bijzonder comitť voor de sociale dienst 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het BCSD is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening.

 

Het BCSD van de gemeente Bever zal bestaan uit 6 leden (exclusief de voorzitter).

Het aantal leden van het BCSD waarover elke lijst beschikt, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad.

 

De verdeling van het aantal zetels is als volgt : 

Lijst

Aantal zetels

Thuis in Bever

   3

Open voor de Mens

   3


De Lijn Vlaams-Brabant past op bepaalde dagen in de kerstperiode haar dienstverlening aan 

Op 24, 26, 27, 28 en 31 december rijden een aantal lijnen volgens een aangepaste dienstregeling.

  • Plan daarom eerst je dagelijkse reisweg op www.delijn.be of via de app van De Lijn en controleer of er iets verandert.
  • Een overzicht van de gewijzigde lijnen vind je hier. De lijnen die niet in het overzicht staan volgen de voorziene vakantiedienstregeling.

Let wel: Op 31 december rijden er ook feestbussen!


Nieuwe dienstregeling van De Lijn start op 7 januari 2019 

Vanaf maandag 7 januari 2019 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan.

Benieuwd of er een aanpassing is aan jouw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.

Ontdek of er voor jou iets verandert.

Hier vind je een gedetailleerd overzicht van de aanpassingen per lijn.

  • Routeplanner

Plan je dagelijkse reisweg op de website of app en ontdek snel of er iets verandert.

  • Lijnfolder

Ontvang je toch liever een lijnfolder? Dat kan! Via deze contactpunten kun je een lijnfolder verkrijgen:

             Infodisplay in het gemeentehuis
             070 220 200 (0,30 euro/min)
             Lijnwinkel
             Aanvraagkaartje bij de chauffeur

Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de meest actuele is!


Hulp nodig bij jouw bosbeheer? Het Steunpunt Bos staat voor je klaar! 

Ben jij in het bezit van bos, of wil je graag een stuk bos aanleggen? Heb je vragen over de keuze van de ‘juiste’ boomsoort, de uitvoering van beheerwerken,  de aanvraag van een kapmachtiging, de opmaak van een beheerplan? Een team van medewerkers van het Steunpunt Bos helpt je graag op weg.

Meer info op www.vlaamsbrabant.be/steunpuntbos


Bruegel 2019 


Regularisatieperiode voor niet-vergunde wapens 

Nog tot 31 december 2018 wordt aan de illegale bezitters van vergunningsplichtige wapens de mogelijkheid geboden om zich te regulariseren, zonder risico op vervolging. Nadien riskeren zij een straf van 1 maand tot 5 jaar, en een geldboete van 100 euro tot 25 000 euro.

Deze laatste regularisatieperiode heeft zowel betrekking op de vergunningsplichtige vuurwapens, als op de munitie en de laders voor deze vuurwapens.

Bezitters kunnen zich op verschillende mogelijke manieren regulariseren. Zij kunnen zich ofwel laten registreren als jager, bijzondere wachter of sportschutter (model 9), ofwel kunnen zij een vergunning aanvragen als recreatief schutter (model 4), ofwel kunnen zij een erkenning aanvragen als verzamelaar (model 3). Daarnaast is het ook mogelijk om het wapen of de lader te laten neutraliseren door de Proefbank voor vuurwapens in Luik, of om het wapen over te dragen (verkoop, gift) aan iemand die gemachtigd of erkend is (bv. een sportschutter, een wapenhandelaar,…). Ten slotte kunnen zij vrijwillig afstand doen van het wapen, de lader of de munitie. Deze laatste mogelijkheid is gratis. 

Aangiftes zijn enkel mogelijk na het maken van een afspraak. Inwoners van de politiezone Pajottenland die een wapen, lader of munitie wensen aan te geven, kunnen contact opnemen met inspecteur Danny Cochez via het nummer 054 31 36 33, of een e-mail sturen naar PZ.Pajottenland.Wapens@police.belgium.eu.

Meer informatie via onderstaande link: http://www.lokalepolitie.be/5405/nieuws/392-regularisatieperiode-voor-niet-vergunde-wapens


Projectoproep Leader Pajottenland+ 

Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen

“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”

Het Pajottenland bruist en bloeit. Om de streek nog meer dynamiek en leefbaarheid te bezorgen, rekent onze regio op haar inwoners. Tot juni 2022 is er nog meer dan 400.000 euro beschikbaar om in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing te realiseren.

De zeven gemeenten van het werkgebied zijn door Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant erkend als LEADER-regio 2014-2020. Pajottenland+ wil samen met de inwoners en verenigingen de regio verder ontwikkelen. Het is de bedoeling om te werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en tegelijkertijd de eigenheid van de regio te versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en zich ontspannen? Voor het uitwerken van LEADER-projecten zijn er dit keer drie thema’s weerhouden: ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’, ‘leefbare dorpen’ en ‘promotie via streekidentiteit’.

 

Projectvoorstellen nu digitaal indienen via het e-loket

Voor projectuitvoering vanaf 1 juli 2019, en met een looptijd van maximaal drie jaar, kunnen volledig ingevulde projectvoorstellen alleen digitaal worden ingediend tot 31 januari 2019 om 12 uur. Voor geïnteresseerde projectindieners organiseren we op maandag 22 oktober om 10u een opleiding ‘e-loket’ in het secretariaat van Pajottenland+, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal.   

Heb je nog vragen of een idee voor een project?

Met vragen/bespreking van projectideeën en inschrijvingen voor de opleiding e-loket kan je terecht bij projectmedewerker Katrien Meersseman via katrien@pajottenland.be. Schrijf je idee kort en duidelijk neer en mail het tegen 1 december 2018 naar katrien@pajottenland.be. Vergeet je adres en telefoonnummer niet te vermelden, want we zullen nadien met jou contact opnemen.

Nog een tip: tracht je dossier af te werken tegen 20 januari. Informatica is immers niet onfeilbaar. Belangrijk is te vermelden binnen welk(e) thema(’s) van Pajottenland+ jouw projectidee past. De volledige informatie over de projectoproep en de ontwikkelingsstrategie vind je op www.pajottenland.be onder het blokje ‘Projectoproep 2018-2019’. Voor verdere vragen contacteer je Katrien Meersseman via mail of 054 50 02 45.  


Persbericht i.v.m. pluimvee en konijnen 


Ingevolge de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de gouverneur een politiebesluit uitgevaardigd dat het gebruik van drinkwater verbiedt voor niet noodzakelijke toepassingen. Dit verbod wordt voor onbepaalde tijd ingesteld. 


Van harte gefeliciteerd aan alle huwelijksjubilarissen ! 

Klik op de foto om te vergroten (foto uit privťcollectie)

Juridisch advies 

In het dagelijks leven kan iedereen wel eens te maken krijgen met juridische problemen.
Via de sociale dienst kan je dan gratis een afspraak maken met de jurist. Deze geeft een eerste advies, helpt bij het opstellen van brieven of verzoekschriften, leest contracten na, kan bemiddelen bij schuldeisers of doorverwijzen naar het vredegerecht of een pro-deoadvocaat. De zitdag van de juriste  vindt plaats, om de 2 weken, op woensdag van 9u tot 11u, ENKEL na afspraak met de Sociale Dienst, ten laatste de vrijdag ervoor.  
 
Voor meer informatie omtrent juridische bijstand en je eventuele rechten op een pro-deo advocaat (volledig/gedeeltelijk gratis advocaat) kan je terecht op juridische bijstand.

 


De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker breidt haar online dienstverlening uit 

Bij de Kankerlijn kunnen mensen met kanker en hun familie of omgeving anoniem terecht voor een luisterend oor of deskundig advies, voor informatie over juridische, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker.
De Kankerlijn hoort ook graag waar kankerpatiënten en mensen uit hun omgeving het moeilijk mee hebben. Zo kan het problemen detecteren en waar mogelijk voor structurele oplossingen pleiten. Ook ideeën en suggesties om de zorg te verbeteren, zijn welkom.

Vanaf maart 2018 kunnen mensen gebruik maken van een online chataanbod op maandag van 9u tot 12u, op woensdag van 14u tot 17u en van 19u30 tot 22u30.

http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/brochure_kankerlijn_2018_v6_def.pdf

 


Noodcentrales nu ook bereikbaar via App 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block hebben vandaag de applicatie “112 BE” voorgesteld. Via deze app kunnen burgers in nood hulp inroepen van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het gebruik van de app kan belangrijke tijdswinst opleveren bij de behandeling van noodoproepen. Uiteraard kunnen burgers de noodcentrales ook nog altijd via een klassieke telefonische oproep bereiken, via de vaste telefoon of per gsm.

1 app, 3 hulpdiensten

Eens je de app hebt geïnstalleerd op je smartphone, hoef je de noodnummers niet langer te onthouden en kan je die dus ook niet vergeten in een panieksituatie. Eén klik op het icoontje van brandweer, ambulance of politie volstaat om een oproep tot stand te brengen of de chatfunctie te openen.

Lokalisatie

Dankzij de lokalisatiefunctie in de app kunnen hulpdiensten je makkelijker terugvinden in een noodsituatie. Op een afgelegen plaats, in een bos of te midden van een ingewikkeld netwerk van autosnelwegen is het vaak moeilijk om uit te leggen waar je je exact bevindt. De app geeft daarom je exacte gps-coördinaten door aan de noodcentrale van zodra er verbinding wordt gemaakt en stuurt daarna om de 30 seconden een update van je positie. Dit kan kostbare tijdswinst opleveren. Als je na het eerste contact met de noodcentrale niet meer reageert, kan die centrale bovendien je smartphone laten rinkelen via de app. Zo kunnen de hulpdiensten je makkelijker terugvinden.

Download en registreer

Met een goede internetverbinding duurt het … 112 seconden om de app “112 BE” te downloaden op je smartphone en je te registreren. Je vindt de app terug in de Play Store (Android) en in de App Store (Apple) via de zoekterm “app 112 BE”. Na de installatie kan je het icoontje van de app op het beginscherm van je smartphone plaatsen zodat je het makkelijk terugvindt in een noodsituatie. Om je vervolgens ook te registreren in de app moet je een aantal korte vragen beantwoorden.

Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.

Meer info: www.112.be


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …


 

Omgeving
Weersvoorspelling
Bever
Weeronline.nl - Meer weer in Beverweeronline.nl Altijd jouw weer

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken