hoofding BEVER BIEVENE
 • Over Bever

 

 

De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Aangifte personenbelasting - publicatie 5 mei 

Uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei.

Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen.
U zult automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.

Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corrigeren, ofwel via MyMinfin.be, ofwel via het papieren antwoordformulier.

Meer informatie? Hulp nodig?

 

Om in de huidige context van het coronavirus uw veiligheid te garanderen, zijn de kantoren van de FOD Financiën momenteel gesloten.


Check ZELF de geldigheid van uw rijbewijs bankkaartmodel - publicatie 5 mei 

De burger draagt zelf de verantwoordelijkheid om zijn rijbewijs in bankkaartmodel tijdig te hernieuwen.

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig!

Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig, neem contact op met de gemeente om het te hernieuwen.

Rossignol Hilde : 054 51 70 74 - hilde.rossignol@bever-bievene.be 

 


Openbare verkoop voormalige rijkswachtpost in Lennik - publicatie 21 april 


Studiebeurzen schooljaar en academiejaar 2021 - 2022 - publicatie 13 april 

Aanvragen voor studiebeurzen moeten voor 5 juni 2021 bij het secretariaat van de Commissie worden ingediend.


Vogelgriep - ophef ophokplicht pluimvee en vogels van particuliere houders - publicatie 7 april 


Vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik laat geen vaccins verloren gaan en legt een reservelijst aan - publicatie 18 maart 

Om vaccins niet verloren te laten gaan, legt vaccinatiecentrum Koornmolen een reservelijst aan.
Via dit formulier verzamelt ze gegevens in functie van de vaccinatie.
Met de reservelijst vult het vaccinatiecentrum de afspraakmomenten in van burgers/inwoners die hun afspraak hebben geannuleerd of niet kwamen opdagen voor hun afspraak.

Belangrijk om te weten:

 • Dit is een reservelijst. Er is geen garantie dat je opgeroepen wordt.
 • Je mag je enkel op de reservelijst voor het Vaccinatiecentrum Koornmolen registreren indien je gedomicilieerd staat in Bever, Galmaarden, Herne, Gooik, Roosdaal of Lennik.
 • Iedereen kan zich op de reservelijst zetten, maar, volgens de huidige richtlijnen van de Vlaamse overheid, worden de 65-plussers op deze lijst het eerst gecontacteerd.
 • Eenmaal ingeschreven op de reservelijst hoef je niets meer te ondernemen. Als je aan de beurt bent, zal een medewerker van het vaccinatiecentrum jou opbellen met alle informatie en de concrete datum en tijdstip van de vaccinatie meedelen. Eenmaal ingeschreven op de reservelijst heeft het dus geen zin om zelf (meermaals) contact te nemen met het callcenter/de gemeente wanneer je eventueel aan de beurt zal komen.
 • Wie al een eerste vaccinatie kreeg of al een uitnodiging tot vaccinatie ontving, moet zich niet registreren op de reservelijst.
 • Je registratie op de reservelijst vervangt de uitnodiging die je krijgt van het Agentschap Zorg & Gezondheid niet.
 • Het is niet mogelijk om te kiezen welk (merk van) vaccin je krijgt.
 • Het callcenter kan je niet op de reservelijst plaatsen. Je hoeft hiervoor dus niet naar hen te bellen.
 • Heb jij niet-digitale familie, vrienden of buren? Spreek hen aan over deze reservelijst of help hen bij de online-registratie.

 


Vaccinatiecampagne COVID19 - publicatie 26 februari 

In de rubriek "Over Bever" vind je de subrubriek "VACCINATIE COVID-19", waar je alle informatie over de vaccinatiecampagne kan terugvinden.


LEADER-project Met Bruegel naar morgen 


Vaccinatiecentra Pajottenland - publicatie 15 januari 

Belangrijk bericht in het kader van de vaccinatie tegen het coronavirus

Voor de eerstelijnszone Pajottenland werd in onderling overleg tussen alle 8 gemeenten (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat) unaniem beslist om twee vaccinatiecentra te openen. Het geografische aspect en de mobiliteitsproblematiek in het Pajottenland gaven hierin de doorslag. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren en daarom is het belangrijk dat de afstand voor elke inwoner in de hele zone zo gelijk mogelijk verdeeld is.

De gemeenten hebben 10 voorstellen naar de zorgraad van de eerstelijnszone gedaan rond geschikte locaties en hieruit waren zij het zeer snel eens dat het sportcentrum De Koornmolen te Gooik en het bedrijfsgebouw van Nv Royer te Dilbeek de plaatsen zijn die het best voldoen aan de gestelde voorwaarden van de Vlaamse en federale overheid.

De inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal zullen terecht kunnen in het sportcentrum Koornmolen (Processiestraat 15, 1755 Gooik). De inwoners van Ternat en Dilbeek zullen terecht kunnen in het bedrijfsgebouw van NV Royer (Stationsstraat 309, 1700 Dilbeek).

Beide locaties beschikken over goede parkeermogelijkheid en kunnen via het openbaar vervoer bereikt worden. Er wordt verder onderzocht hoe minder mobiele mensen geholpen kunnen worden om de centra te bereiken.

We willen nogmaals benadrukken dat alle gemeenten samen hun schouders zetten onder deze enorme operatie. Zowel qua inrichting, bewaking, onderhoud, ICT, maar ook voor vervoer van minder mobiele mensen enz. zullen alle deelnemende gemeenten nauw samenwerken.


Nieuwe sorteerregels PMD-zak sinds 1 januari 2021 - publicatie 5 januari 

De uitgebreide PMD-zak!
Wist je dat je je oude PMD-zakken verder mag gebruiken en daarin de nieuwe sorteerregels mag toepassen?
Kijk snel even op https://www.intradura.be/nl/pmd-sorteren als je niet goed weet of het in de PMD-zak mag of niet.

Lokaal Loket Kinderopvang Pajottenland - publicatie 26 november 

Wat doen wij voor jou?

Zoek je kinderopvang en…

 • weet je niet waar naartoe?
 • Heb je dringend een plaats nodig?
 • Heeft je kind een speciale zorgbehoefte?
 • Zoek je ook ruimere openingsmomenten?
 • Heb je het moeilijk om alles in te vullen op de computer of laptop?

Het Lokaal Loket Kinderopvang Pajottenland gaat met jou op weg! stel je vraag en samen met jou zoeken we naar een plaatsje.

Hoe kan je ons bereiken?

Op de website www.loketkinderopvangpajottenland.be
Op het telefoonnummer 04 78 63 42 95
Via het e-mailadres loketkinderopvangpajottenland@gmail.com


Besluit provinciegouverneur - verplichting mondmasker bij te hebben 


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …


 

Omgeving
Weersvoorspelling
Bever
Weeronline.nl - Meer weer in Beverweeronline.nl Altijd jouw weer

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken