hoofding BEVER BIEVENE

Ouderrraad - Samen school maken 

De ouderraad stelt in zijn werking “Samen school maken!” centraal! Daarom ziet de ouderraad het als zijn taak om de school, in zijn totaliteit, te ondersteunen.

De ouderraad ziet zichzelf als partner voor de school en haar team, maar respecteert wel de specifieke rollen in dit partnerschap. De school is de basis van alle pedagogische taken.

Een positief klimaat dient de vertrouwensrelatie tussen de verschillende actoren te weerspiegelen. De ouderraad wil dit klimaat creëren op een aangename, open, transparante en respectvolle manier.

De ouderraad beseft dat alle ouders belangrijk zijn en dat ieders mening telt.

Hij zal in zijn handelen ook toezien dat vele ouders zich aangesproken voelen en zal steeds proberen om een zo groot mogelijke waaier van ouders te bereiken. Hij zal optreden als tussenpersoon tussen het schoolteam, alle ouders en de leerlingen. De ouderraad zal zorgen voor een heldere, duidelijke en transparante communicatie met het schoolteam en de ouders. De ouderraad wil door deze manier van werken de betrokkenheid en participatie van ouders verhogen.

De ouderraad wil ook bijdragen door (winstgevende) activiteiten te organiseren op een constructieve wijze. Deze (winstgevende) activiteiten zullen rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan alle kinderen.

De ouderraad wil ouders stimuleren om leerkrachten bij te staan, ideeën aan te brengen, ervaringen te delen of hulp te bieden bij schoolse activiteiten. Hij wil ouders aanzetten om een positief engagement op te nemen t.o.v. de school. Hij wil de verschillende talenten van de ouders inbrengen ten gunste van het schoolteam en de leerlingen.

De ouderraad staat op één lijn met de school en is mee het “uithangbord” van de school. Hij wil mee zorg dragen voor een gezellige, open en eerlijke sfeer tussen alle partners (directie - scholengemeenschap - leerkrachten - ouders - leerlingen - onderhoudspersoneel - gemeente - buurt - SVS - sponsors - buitenschoolse begeleiding - sportbewegingen - jeugdbewegingen - ’t Sterretje - Koogo- …) en bewaakt mee het positivisme t.o.v. de school.

Contact : ocbever@hotmail.com

Volg ons op Facebook