hoofding BEVER BIEVENE

Inschrijvingen schooljaar 2021 - 2022 

Alle kinderen, die wensen in te schrijven voor het schooljaar 2021 – 2022, dienen zich aan te melden gedurende de aanmeldingsperiode. Aanmelden betekent dat u vooraf laat weten, dat u uw kind in deze school wenst in te schrijven. De aanmeldingsperiode loopt vanaf dinsdag 5 januari 2021 (9u00) tot en met maandag 22 februari 2021 (16u00).
Via deze link kan u zich digitaal registreren:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV-DDx83R_cskctHyfGECTLgkz2Bn3QyviT4pYOrNa7MXkng/viewform

Via mail stuurt u een scan van de ISI+-kaart of de identiteitskaart van het kind. Na de aanmeldingsperiode maakt de directeur de rangordening op. De maximale capaciteit bedraagt 46 kleuters per geboortejaar (kleuteronderwijs) of 50 leerlingen per leerjaar (lager onderwijs).

Onze school werkt met een voorrangsregeling:

  1. De eerste plaatsen worden toegewezen aan de broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen, komen in aanmerking.
  2. Nadien worden de plaatsen toegewezen aan de kinderen van het personeel van de school.
  3. Vervolgens worden de plaatsen toegewezen op basis van de ‘afstand tot de school (Kerkhove 14)’. Hiervoor komt het domicilie-adres van het kind of het werkadres van één van de ouders in aanmerking.

Contactgegevens GBS Ak'Cent: