hoofding BEVER BIEVENE

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning 

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door POTVIN – CAMBY Audine voor Plaatsen van een omheining (afwijking van de voorschriften van het BPA).

Adres: Kerkhove 25, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie C 147e.

Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 01/07/2021 tot en met 30/07/2021, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door Van de Cruys Vincent en De Rick Sonja voor verbouwen achterliggende alleenstaande stallingen, slopen alleenstaande garage + vervangen door carport.

Adres: Pontembeek 20, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie C 271s

Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 22/07/2021 tot en met 20/08/2021, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door Sermant Stefaan voor Bouwen meergezinswoning met 5 wooneenheden en 3 handelsruimtes + bouwen 6 carports na sloop hoofdgebouw.

Adres: Kerkhove 15, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie C 782e, 782f, 782d, 784c

Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 22/07/2021 tot en met 20/08/2021, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.