hoofding BEVER BIEVENE

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning 

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door Branckaert Filip voor verkaveling in 2 loten (voor oprichten open bebouwing op lot 1).
dres: Commijn 40, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie C 33h.
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 08/11/2021 tot en met 07/12/2021, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning 

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door Brichau Robby voor bouwen van twee halfopen eengezinswoningen, met afwijking van de verkavelingsvoorschriften wat betreft de kroonlijsthoogte
Adres: Eeckhout 15 E en F, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie A 113v en 113w.
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 06/12/2021 tot en met 05/01/2022, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.