hoofding BEVER BIEVENE

Agenda politieraad 30 maart 2020 

Rekening houdende met de uitzonderlijke maatregelen genomen door de Federale Regering op 17 maart 2020 om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid, is het voor burgers VERBODEN om onnodige verplaatsingen te maken voor niet essentiële zaken (met ingang vanaf 18/03/2020 om 12u00 tem 05/04/2020).

De VVSG heeft samen met de FOD Binnenlandse Zaken bekeken hoe de politieraad kan plaatsvinden tijdens de periode Covid-19.

Daarom heeft de Burgemeester-Voorzitter twee beslissingen getroffen, betreffende de bijeenkomst van de Politieraad van 30 maart 2020:

• Het principe van openbaarheid van de zitting kan in de huidige omstandigheden niet nageleefd worden (art. 25/6 WGP). De burgemeester-voorzitter heeft hiertoe een besluit getroffen (art. 25/8 WGP) om de politieraad te laten doorgaan in besloten zitting.

• De tweede beslissing die de burgemeester-voorzitter heeft getroffen betreft het organiseren van de politieraad via een digitale besloten zitting (via videoconferencing).

Hierbij delen wij u mee dat de vergadering van de Politieraad van maandag 30 maart 2020, uitzonderlijk, zal doorgaan in besloten zitting en via videoconferencing.

Op de Politieraad van 30 maart 2020 wordt slechts één punt behandeld in geheime en besloten zitting. De overige punten zullen, bij hoogdringendheid, door het politiecollege beslist worden en zullen bekrachtigd worden op een volgende politieraad.